آدرس: شهرري، بعد از ميدان معلم خيابان شهيد مصطفي خميني- خ شهيد ديناروند -انتهاي خيابان - مدارس پسرانه حكمت - تلفن تماس : 02133401517 - 30خط
طراحی شده توسطحامد اسلامی